Študentský lístok

Vstupenka nezahŕňa vstup na galavečer vyhlasovania výsledkov Zlatý Klinec.

Meno

Priezvisko

Telefón

E-mail

ISIC

Adresa trvalého pobytu

Korešpondenčná adresa

Počet lístkov

Hlavný
partner
Organizátori
Partneri
Mediálni partneri
Partneri večera
Partneri Young Lions