Kontakty
Jana Šimeková
e-mail: simekova@kras.sk
mobil: 0903 783 078
Technická podpora
Zdeno Kuzmány
e-mail: support@zlatyklinec.sk
mobil: 0911 233 350
Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže:
AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava
IČO : 357 43 794
IČ DPH : SK2020230014
Číslo účtu: 000000-2947004353
Kód banky: 1100
IBAN: SK54 1100 0000 00294 700 4353
Hlavný
partner
Organizátori
Partneri
Mediálni partneri
Partneri večera
Partneri Young Lions