Vstup na festival
(EarlyBird cena)

Vstupenka na festival zahŕňa i vstup na vyhlasovanie víťazov Young Lions a galavečer vyhlasovania výsledkov Zlatý Klinec.

Fyzická osoba

Právnická osoba

Meno

Priezvisko

Telefón

E-mail

Adresa trvalého pobytu

Korešpondenčná adresa

Počet lístkov

Názov spoločnosti

Fakturačná adresa

Korešpondenčná adresa

IČO

DIČ

IČ DPH

Kontaktná osoba

Telefón

E-mail

Počet lístkov